Over ons

 • Waarom we dit doen?


  Onze daken hebben waarde, zowel esthetische, ecologische en economische waarde. En toch ligt er boven onze hoofden een groot potentieel aan dakoppervlakte dat (nog) niet benut wordt. Dit zien wij als als een onnodige verspilling van onze schaarse ruimte. Deze onnodige verspilling willen wij tegengaan door meer waardering voor het dak te creeëren. Wij zijn er van overtuigd dat meer waardering voor onze daken er toe zal leiden dat meer mensen het dak willen gaan benutten.

 • Onze visie

  Politieke, economische, sociale, en technische veranderingen zullen de waarde van het dak doen stijgen. Een hogere dakwaarde (zowel economisch, ecologisch, als esthetisch) zal er toe leiden dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van het dak. Als gevolg van het meer intensieve gebruik neemt de biocapaciteit toe, en daarmee wordt dus indirect de CO²-voetafdruk verlaagd. Daarnaast zorgen de duurzame mogelijkheden voor een verminderde CO² uitstoot. Door dakwaarde te benutten wordt onze CO²-voetafdruk vanuit twee richtingen verkleind.
 • Onze missie

  Verhogen van de waarde van het onbenutte dakpotentieel.
 • Hoe we dit denken te bereiken

  Door het onbenutte dakpotentieel op de kaart te zetten. Naast zonne-energie zijn er tal van duurzame mogelijkheden om het dakpotentieel te benutten. Bekende voorbeelden zijn zonne-energie (elektrisch en thermisch), stedelijke windturbines, groene daken, witte daken, en combinaties hiervan. Met behulp van een interactief platform (in ontwikkeling) krijgen gebruikers de mogelijkheid om voor de eigen woning inzicht te krijgen in wat de mogelijkheden zijn.
 • En natuurlijk wie we zijn

  Coöperatie Dakwaarde U.A. is statutair gevestigd te Amsterdam onder handelsregisternummer 57799032. Samen met u willen wij coöperatief ons doel bereiken om de waarde van onze daken in kaart te brengen zodat meer mensen het dak willen gaan benutten. Ons business model is duurzaam en gebaseerd op de volgende vier punten: kennis delen, verbindingen leggen, bewustwording, en meervoudige waardecreatie. De specifieke configuratie van deze elementen geeft ons model een uniek karakter. 

 


Ons doel is om de waarde van daken te verhogen zodat meer mensen en organisaties het dak willen gaan benutten. Om dit doel te bereiken werken we graag samen. Mocht u ideeën hebben die u met ons wilt delen, of wilt u met ons samenwerken, neem dan gerust contact met ons.